IMG 1332 IMG 1335 IMG 1334

Croeso i Ysgol Llannon

Ysgol Gynradd Llannon

Heol Nant,

Llannon,

Llanelli,

SA66EH.

(01269) 841563

LangabeerM6@hwbcymru.net

 

If you are a Critical Key worker and need Hub for childcare please email:
for link to application form.

 

Cyd-baratoi heddiw at ddyfodol yfory 

 

Yn Ysgol Llannon, ein nôd yw darparu awyrgylch cysurus ar gyfer bob plentyn er mwyn hybu ei ddatblygiad moesol, ysbrydol, diwylliannol a chorfforol.

Mae llawer o ymwelwyr yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael a chwrteisi ac aeddfedrwydd ein disgyblion. Mae’r berthynas rhwng athrawon, oedolion a disgyblion yn dda ac wedi ei seilio ar gyd-barch a gofal tuag at eraill.

Ysgol hapus yw Ysgol Llannon, ac mae hyn yn deillio o’r boddhad cynyddol yn y gweithgareddau llwyddiannus sy’n mynd ymlaen yma. Mae ymdrech o’r fath yn gwneud disgyblion, rhieni, staff, yr Awdurdod lleol a’r cyhoedd yn gyffredinol, yn falch o’u cysylltiad a’r ysgol.Ymfalchiwn yn llwyddiant ein disgyblion ymhell wedi iddynt ein gadael.

Wedi cwbwlhau eu haddysg yn Ysgol Llannon, mae'n disgyblion yn parhau eu haddysg yn yr ysgolion Uwchradd lleol.

Diweddariad Addysg Covid 19

Cliciwch ar y llun uchod i weld y diweddariad mwyaf diweddar.

Screenshot 2021 02 10 At 150221 

Screenshot 2021 02 10 At 150227
In order to plan and  prepare for the safe opening of school to foundation phase pupils please complete the following questionnaire to help us in our preparations.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k8iDV8sa6jBIm1DUyFqVJL1URERINjJLWkpYUkw3TEU1N1ZENzZJRzNBMC4u

Screenshot 2021 02 08 At 081645

Screenshot 2021 02 08 At 081652

Wythnos Iechyd Meddwl

Holiadur SSCE Cymru

6099B6A3 5E20 4F09 A7CD CB7E833CAEF1

A4021295 E761 4A8A 9C8A 9886B8308778

 

Prydau Ysgol am Ddim

Screenshot 2020 12 07 At 111651

Llythyr Gwybodaeth 4/12/20

Gwybodaeth Diweddaraf COVID-19

Cyngor Eco

Neges gan y Cyngor Eco - Nadolig 2020

Sul y Cofio

Pabi

Diolch i holl blant yr Ysgol am wneud pabi anhygoel

 

Dyddiadau Tymor Ysgol 2020-21

Cliciwch ar gyfer gwybodaeth dyddiadau tymor ysgol 2020-21

Gwybodaeth Clwb Gofal Llannon

GWYBODAETH CLWB GOFAL YSGOL LLANNON 28/9/20

Polisi Clybiau 

Gwybodaeth Clwb Gofal Llannon 

Clwb Gofal Ysgol Llannon After School Club

Os ydych am ddefnyddio'r Clwb Gofal plis cwbwlhewch yr holiadur canlynol cyn dydd Mercher. Diolch.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ug4_TzS3ZEGUCRtgHRR5k8iDV8sa6jBIm1DUyFqVJL1UNVJPVUdCMUZKUEcyRlUyVFVaVDFHMjJWUC4u

 

Coronafeirws – Hwb Gwybodaeth i blant a theuluoedd

https://www.complantcymru.org.uk/coronafeirws/

92031985 10163695320225422 3636354891749785600 O

 Poster Dysgu Darllen

Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr 2018/19

Cliciwch y ddolen i weld copi o'r adroddiad.  

 

Ysgol Llannon School 

Arolygiad Estyn Inspection

I weld adroddiad 2019 cliciwch isod:

Estyn  

Canllawiau'Sut oedd yr ysgol heddiw - cliciwch yma a chwiliwch am 'Sut oedd yr ysgol heddiw?' 

 

Mls 

 

 

Helpwch y CRhA i godi arian ar gyfer yr Ysgol wrth i chi siopa.

Screen Shot 2017 12 12 At 220601 

Byddwch yn ddiogel ar y we!

Ceop Thinku Know Ceop Logo

Mae adnoddau i gael i rieni ar wefan Hwb!

 Hwb Safe Online

 

Gwefannau Perthnasol
Related Websites