LLywodraethwyr - Governors

Ein Llywodraethwyr – Our Governors

Dyma Adroddiadau Blynyddol y Llywodraethwyr – Here are the Governors Reports for the recent years: 

Llywodraethwyr yr Ysgol – School Governors

The full list of Governors is as follows:

Cllr E DoleLEA04.09.2024
Mrs Ll WatkinsLEA26.03.2028
Mr C DaviesAdditional Community Governor                         25.01.2026
Miss J M LangabeerHeadteacher
Mr H EdwardsTeacher20.05.2026
Mr C JenkinsParent10.02.2028
Mrs K PhillipsParent23.10.2027
Mrs A M ThomasCommunity Representative23.02.2028
Mr J EllisParent31.12/2027
Mr Sam JonesCommunity Representative16.03.2025

Chairperson:               2023/2024:     Mrs A Thomas

Vice-Chairperson:          2023/2024:  Mr J Ellis

admin@llannon.ysgolccc.cymru (Email)

Mae Corff Llywodraethol yr Ysgol yn cyfarfod yn rheolaidd (o leiaf unwaith pob tymor) gydag is-bwyllgorau yn cwrdd rhwng pob cyfarfod.  Cyhoeddir adroddiad blynyddol gan y Llywodraethwyr a chynhelir cyfarfod blynyddol yn yr Ysgol a fydd yn rhoi cyfle i holl rhieni’r Ysgol ymateb i’r adroddiad.

Cyhoeddir yr adroddiad ar wefan yr Ysgol. (Mae copiau papur ar gael o swyddfa’r Ysgol.)

The Governing Body meets regularly (at least once each term) with sub-committee meetings held between each meeting of the Governing Body.  An Annual Report is issued by the Governors which can be found on the school website (paper copies available from the office.)  An annual meeting is held at the school which gives all parents the opportunity to respond to the report.